Opnieuw horen gaat in stappen

Iemand die een CI krijgt, moet daar opnieuw mee leren horen. De hersenen moeten allerlei nieuwe prikkels leren verwerken. Deze prikkels worden niet van de een op andere dag herkend of begrepen. Het traject van herkennen van geluiden en het verstaan van de gesproken taal doorloopt een aantal stappen:

 1. Bewustwording van geluid
  Iemand zet een kopje neer, je ziet dat niet alleen maar je hoort er ook een geluid bij
 2. Onderscheiden van verschillende geluiden
  Uit de brei van binnenkomende prikkels kun je verschillende geluiden onderscheiden; je hoort dat het neerzetten van een kopje koffie een ander geluid is dan de stem van je partner
 3. Herkennen en onthouden van die verschillende geluiden
  Daar hoor ik een auto en dat is de stem van mijn vrouw!
 4. Herkennen van gesproken woordjes en betekenis eraan koppelen
  Je hoort een woord en weet wat het betekent of waar het mee te maken heeft
 5. Begrijpen van hele gesproken zinnen
  Je begrijpt een zin en kunt antwoord kunnen geven op een gestelde vraag bijvoorbeeld. 

Opbouw van het spel

Bij de ontwikkeling van Wat Hoor Je is rekening gehouden met de verschillende fasen uit het revalidatietraject. De onderdelen uit het spel zijn daarom ook opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 

 • Geluiden ontdekken
 • Geluiden herkennen
 • Woorden horen
 • Woorden verstaan
 • Zinnen verstaan

Geluiden ontdekken
Bij geluiden ontdekken gaat het om het beluisteren van twee identieke geluiden. Je ziet een plaatje, hoort er het betreffende geluid bij en zoekt de twee identieke geluiden en afbeeldingen bij elkaar.

Geluiden herkennen
Geluiden herkennen wordt al een stapje moeilijker. De geluiden zijn niet identiek - maar wel soortgelijk. Er is sprake van een verband dat alleen gelegd kan worden als de geluiden verstaan / begrepen worden. 

Je hoort bij dierengeluiden bijvoorbeeld een mus en een merel. Beide zijn vogels en horen dus bij elkaar. Ook hoor je een harp en een gitaar, twee tokkelinstrumenten die een paar zijn. De gebruikte afbeeldingen verschillen ook van elkaar, en worden in een moeilijkere level in zijn geheel niet getoond. 

Woorden horen
Woorden horen verloopt op identieke wijze als geluiden ontdekken. Een woord wordt twee maal op identieke wijze uitgesproken met bijbehorenden afbeeldingen. 

Woorden verstaan
Woorden verstaan verloopt in de analogie van geluiden herkennen. Hierbij is het van belang dat de woorden echt verstaan worden om verbanden te kunnen leggen en paren te maken. En ovenwant hoort bij een ovenschaal en een appel bij een peer.

Zinnen verstaan
Tot slot, het moeilijkstee hoofdstuk: Zinnen verstaan. In dit onderdeel hoor je steeds een omschrijving van een woord. Je kunt alleen een verband leggen met het woord als je de zin en het woord ook daadwerkelijk hebt verstaan.

Je hoort bijvoorbeeld de zin 'Hieruit drink je koffie of thee'. Deze zin hoort dan bij het woord 'kopje'.